Vizyon ve Misyon

VİZYON

Enerji depolama alanında üretim sistemleri ve ürün teknolojisinde lider, sürdürülebilir rekabet gücüne sahip, bölgemizde en güvenilir 10 firma arasında yer almak, 2019 yılına kadar Türkiye’de ilk 500 sanayi işletmesi arasına girmek ve pazar payı olarak Türkiye’de ilk 3 firmanın arasında yer almak.


MİSYON

Paydaşlarımızın memnuniyetinden ödün vermeden, son teknoloji ürünü yatırımlar ile hedeflerini gerçekleştirerek, endüstri 4.0 konusunda öncü olmak, otomotiv sektöründe yer alan öncü firmaların OEM tedarikçisi olmak ve satış sonrası ürün pazarında güvenilir bir marka olarak yolumuza devam etmek.

Politikalarımız

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

ESAN AKÜ tüm çalışanlarının ortak katılım ve çabalarıyla katma değer yaratmak üzere hizmet sunduğu tüm müşterilerin ve ilişkide bulunduğu tüm tarafların memnuniyetini sağlamak amacıyla, EYS Politikasını aşağıdaki şekilde belirlemiştir ve gereklerini yerine getirmeyi taahhüt etmektedir;

 • - Ürün ve faaliyetlerimizle ilgili iş ilişkisi içerisinde olduğumuz tüm ülkelerdeki ve ülkemizdeki her türlü yasal yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmek,
 • - Yürüttüğümüz faaliyetlerin bütününde sürekli gelişme ve iyileşme felsefesiyle hareket etmek,
 • - Müşteri talep ve beklentilerini ön planda tutup kaliteli ürün ve hizmet sağlayarak müşteri memnuniyeti odaklı bir sistem kurmak,
 • - Proses kaynaklı tüm atıklarımızı tespit etmek, uygun yollarla bertaraf etmek, sıfır atık felsefesi ile sistem geliştirmek,
 • - Faaliyetlerimiz esnasında iş sağlığı ve güvenliği açısından risk teşkil eden durumları analiz ederek minimize etmek, çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize emniyetli ortamlar sağlamak,
 • - EYS Politikası, hedefleri ve bu hedeflere ulaşabilmek için gerçekleştirilecek faaliyetler konusunda şirket genelini ve tüm ilgili tarafları bilinçlendirmek ve eğitmek.
 •  

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ESAN AKÜ tüm çalışanlarının ortak katılım ve çabalarıyla çevrenin korunması ve iyileştirilmesini sağlamak amacı ile Çevre Politikasını aşağıdaki şekilde belirlemiştir ve belirtilen gereklilikleri yerine getirmeyi taahhüt etmektedir;

 • - Çevre Politikasını uygulamayı, düzenli olarak gözden geçirmeyi, dokümante ederek tüm çalışanlara ve ilgili taraflara duyurmaK, 
 • - Tüm çalışanlarımızın eğitimlerle çevre bilincini geliştirerek, çevre kirliliğini mümkün olan en düşük seviyeye çekmek, 
 • - Tüm faaliyetlerimizle ilgili çevre boyutlarını sürekli izleyerek, yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymasını sağlamak, 
 • - Atıkların kaynağında azaltılması, yeniden kullanımı, geri kazanımı ve geri dönüşümü için çalışmalar yapmak, 
 • - Çevre hedef ve amaçlarını belirlemek, periyodik olarak gözden geçirerek çevre performansının sürekliliğini sağlamak, 
 • - TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarının şartlarına uymak, sürekli gözden geçirerek etkin bir şekilde uygulamak ve diğer yönetim sistemleri ile entegre etmek.


İSG POLİTİKAMIZ

ESAN AKÜ tüm çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini sağlama amacı ile oluşturduğu iş sağlığı ve güvenliği kültürünü uygularken aşağıda belirttiği gereklilikleri yerine getirmeyi taahhüt etmektedir;

 • - Yasal gerekliliklerin tamamına uyum sağlamak, tüm çalışanlarımızı kişisel koruyucu malzemelerini kullanmaya teşvik etmek. 
 • - Tüm operasyonlarımızda ergonomi ile ilgili standartları göz önünde bulundurarak sağlıklı çalışma ortamları yaratmak. 
 • - Risk değerlendirmeleri, eğitimler, sürekli iyileştirmeler ile kaza, meslek hastalığı ve yangın risklerini sürekli azaltarak yok etmek.Doğal afetlerle ilgili önlem almak, acil durum eylem planları oluşturmak. 
 • - Tecrübeleri, bilgileri ve başarılı uygulamaları paylaşarak iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi hedeflemek. 
 • - Sağlıklı yaşam bilincini arttırma faaliyetleri ile çalışanlarımızın fiziksel ve ruhsal bakımdan sağlıklı, dinamik ve huzurlu bir yaşam için kendi sağlığını korumasına ve geliştirmesine destek olmak.


MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

ESAN AKÜ tüm çalışanlarının ortak katılım ve çabalarıyla katma değer yaratmak üzere hizmet sunduğu tüm müşterilerin memnuniyetini sağlamak amacıyla, Müşteri Memnuniyeti Politikasını aşağıdaki şekilde belirlemiştir ve gereklerini yerine getirmeyi taahhüt etmektedir;

 • - Müşterilerimizin istek, şikayet ve önerilerini, telefon, sosyal ağlar, internet sitesi ve bayi aracılığı ile kayıt altına almak, değerlendirmek ve tüm bildirimlere geri dönüş yapmak.
 • - Şeffaflık ve bilgi güvenliğini esas alarak müşterilerimize karşı tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
 • - Gelen istek, şikayet ve önerileri değerlendirir, tüm süreçlerimizin iyileştirilmesine yönelik analiz eder ve sürekli gelişim için aksiyonlar almak.
 • - Esan Akü değerlerinin korunması, çalışanlarımıza yüksek motivasyon ve pozitif enerji dolu bir ortam oluşturmak için; iç müşterimize karşı olan değerlerimizi en güçlü seviyeye çıkarmayı hedeflemek.

Değerlerimiz

 

Müşteri Odaklılık

Müşteri istek ve beklentilerini eksiksiz karşılamaya çalışarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak

Çevreye ve İnsana Saygı

Çevre konusundaki tüm yasal şartları karşılamak, çevre kirliliğine neden olabilecek unsurları kontrol altına almak, azaltmak ve önlemek

Kaynak Yönetimi ve Verimlilik

Tüm süreçlerde her türlü kaynak kullanımını optimize ederek verimliliği ön plana çıkararak sürdürülebilir bir gelişim sağlamak 

Katılımcı Yönetim Anlayışı

Çalışanlarımıza saygı ve açık iletişime dayalı, karar alma mekanizmalarına her seviyeden katılımı esas alan yönetim anlayışını sürdürmek ve geliştirmek

Takım Çalışması

Faaliyetlerimizin her aşamasında çalışan katılımını sağlamak, bilgiyi paylaşmak, “Ben” değil “Biz” bilinciyle çalışmak, takım ruhunu sürekli geliştirmek

Genel Müdür'ün Mesajı

Değerli ESANlılar,

Son yıllarda imalatta ciddi bir teknolojik dönüşüm ve ilerleme yaşıyoruz. Büyük bir üretim tesisinden, teknolojik bir endüstri olma yolunda büyük adımlarla ve kararlılıkla ilerliyoruz.

Geçtiğimiz yıl 1.000.000 adet için hedef koymuştuk. Ancak 1.000.000 adet akü hedefi sadece rakamlardan ibaret değil, sektörümüzde ciddi bir oyuncu haline de gelmek demektir. 

Yeni fabrikamızın faaliyete geçmesiyle beraber artık bu hedefe çok daha yakın olacağız. Yeni fabrikamızda, yüksek teknoloji ile birlikte yaptığımız yatırımlar ile beraber konumuzda sektörümüzün ve ülkemizin lider firmalarından biri haline geleceğiz.

Bu hedefle beraber;
   
Esan Akü, konusunda ileri teknolojileri takip eden, bünyesinde AR-GE çalışmaları yapabilen, katma değerli ürünler üreten ve en önemlisi nitelikli insan kaynağı ile gelecek kuşaklara istihdam sağlayan bir kurum olmaya çalışacaktır. 

Pozitif Enerji ile birlikte geçireceğimiz daha nice yıllar dilerim.

C. Atilla Birmiş

​Esan Akü Genel Müdürü

Belge ve Sertifikalar

      

ISO 14001 Sertifikası                                      BS OHSAS 18001 Sertifikası                                 ISO 9001 Sertifikası

İnsan Kaynakları

Başarımızın ardındaki en önemli kaynak, İNSAN KAYNAĞI’dır.

ESAN AKÜ olarak amacımız;

- Doğru pozisyona doğru adayları yerleştirmek,

- Çalışanlarımızın performansını belirlenen hedefler doğrultusunda değerlendirmek,

- Terfiler ve atamalar ile çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip kariyer planlamalarına yön vermek,

- Çalışan memnuniyeti en yüksek seviyede tutarak uzun vadeli  işbirliğimizi sürdürmek,

- Çalışanlarımız ile fark yaratırken, adaylarımız için tercih edilen bir şirket olmak ve bu konumu sürdürmektir.

Pozitif Enerji’mizden Pozitif Fikirler Doğuyor!

Esan Akü, “bir işi, en iyi, o işi yapan bilir” felsefesini benimseyerek, 2013 yılında Pozitif Fikirler Öneri Sistemi’ni hayata geçirmiştir. Bu sayede çalışanlarımızın yaptığı işle ve işleyişle ilgili söz sahibi olmasını ve işinin kalitesini/verimliliğini artırmasını sağlıyoruz. Kazan-kazan ilkesinden yola çıkarak çalışanların verdikleri önerileri objektif bir biçimde değerlendiriyor ve iç motivasyonu yüksek bir ekip yaratıyoruz. 

Başvurularınız için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. Dilerseniz, özgeçmişinizi esan@esanaku.com adresine de gönderebilirsiniz.

İK FORMU