Politikalarımız

Politikalarımız

Kalite Politikamız :

Esan Akü tüm çalışanlarının ortak katılım ve çabalarıyla katma değer yaratmak üzere hizmet sunduğu tüm müşterilerin ve ilişkide bulunduğu tüm tarafların memnuniyetini sağlamak amacıyla, EYS Politikasını aşağıdaki şekilde belirlemiştir ve gereklerini yerine getirmeyi taahhüt etmektedir;

- Ürün ve faaliyetlerimizle ilgili iş ilişkisi içerisinde olduğumuz tüm ülkelerdeki ve ülkemizdeki her türlü yasal yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmek,
- Yürüttüğümüz faaliyetlerin bütününde sürekli gelişme ve iyileşme felsefesiyle hareket etmek,
- Müşteri talep ve beklentilerini ön planda tutup kaliteli ürün ve hizmet sağlayarak müşteri memnuniyeti odaklı bir sistem kurmak,
- Proses kaynaklı tüm atıklarımızı tespit etmek, uygun yollarla bertaraf etmek, sıfır atık felsefesi ile sistem geliştirmek,
- Faaliyetlerimiz esnasında iş sağlığı ve güvenliği açısından risk teşkil eden durumları analiz ederek minimize etmek, çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize emniyetli ortamlar sağlamak,
- EYS Politikası, hedefleri ve bu hedeflere ulaşabilmek için gerçekleştirilecek faaliyetler konusunda şirket genelini ve tüm ilgili tarafları bilinçlendirmek ve eğitmek.

Çevre Politikamız :

Esan Akü tüm çalışanlarının ortak katılım ve çabalarıyla çevrenin korunması ve iyileştirilmesini sağlamak amacı ile Çevre Politikasını aşağıdaki şekilde belirlemiştir ve belirtilen gereklilikleri yerine getirmeyi taahhüt etmektedir;

- Çevre Politikasını uygulamayı, düzenli olarak gözden geçirmeyi, dokümante ederek tüm çalışanlara ve ilgili taraflara duyurmak,
- Tüm çalışanlarımızın eğitimlerle çevre bilincini geliştirerek, çevre kirliliğini mümkün olan en düşük seviyeye çekmek,
- Tüm faaliyetlerimizle ilgili çevre boyutlarını sürekli izleyerek, yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymasını sağlamak,
- Atıkların kaynağında azaltılması, yeniden kullanımı, geri kazanımı ve geri dönüşümü için çalışmalar yapmak,
- Çevre hedef ve amaçlarını belirlemek, periyodik olarak gözden geçirerek çevre performansının sürekliliğini sağlamak,
- TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarının şartlarına uymak, sürekli gözden geçirerek etkin bir şekilde uygulamak ve diğer yönetim sistemleri ile entegre etmek.

İSG Politikamız :

Esan Akü tüm çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini sağlama amacı ile oluşturduğu iş sağlığı ve güvenliği kültürünü uygularken aşağıda belirttiği gereklilikleri yerine getirmeyi taahhüt etmektedir;

- Yasal gerekliliklerin tamamına uyum sağlamak, tüm çalışanlarımızı kişisel koruyucu malzemelerini kullanmaya teşvik etmek.
- Tüm operasyonlarımızda ergonomi ile ilgili standartları göz önünde bulundurarak sağlıklı çalışma ortamları yaratmak.
- Risk değerlendirmeleri, eğitimler, sürekli iyileştirmeler ile kaza, meslek hastalığı ve yangın risklerini sürekli azaltarak yok etmek.Doğal afetlerle ilgili önlem almak, acil durum eylem planları oluşturmak.
- Tecrübeleri, bilgileri ve başarılı uygulamaları paylaşarak iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi hedeflemek.
- Sağlıklı yaşam bilincini arttırma faaliyetleri ile çalışanlarımızın fiziksel ve ruhsal bakımdan sağlıklı, dinamik ve huzurlu bir yaşam için kendi sağlığını korumasına ve geliştirmesine destek olmak.

Müşteri Memnuniyeti Politikamız :

Esan Akü tüm çalışanlarının ortak katılım ve çabalarıyla katma değer yaratmak üzere hizmet sunduğu tüm müşterilerin memnuniyetini sağlamak amacıyla, Müşteri Memnuniyeti Politikasını aşağıdaki şekilde belirlemiştir ve gereklerini yerine getirmeyi taahhüt etmektedir;

- Müşterilerimizin istek, şikayet ve önerilerini, telefon, sosyal ağlar, internet sitesi ve bayi aracılığı ile kayıt altına almak, değerlendirmek ve tüm bildirimlere geri dönüş yapmak.
- Şeffaflık ve bilgi güvenliğini esas alarak müşterilerimize karşı tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
- Gelen istek, şikayet ve önerileri değerlendirir, tüm süreçlerimizin iyileştirilmesine yönelik analiz eder ve sürekli gelişim için aksiyonlar almak.
- Esan Akü değerlerinin korunması, çalışanlarımıza yüksek motivasyon ve pozitif enerji dolu bir ortam oluşturmak için; iç müşterimize karşı olan değerlerimizi en güçlü seviyeye çıkarmayı hedeflemek.

Bayimiz Olun...

Talep Formu Bayilik ağımıza katılın, özel avantajlarımızdan ve kaliteli aküyü uygun fiyata verebilmenin ayrıcalıklarından yararlanın...