Politikalarımız

Politikalarımız

Kalite Politikamız :

Esan Akü olarak müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın beklentilerini en üst seviyede karşılamak üzere Kalite Politikasını aşağıdaki şekilde belirledik ve gerekliliklerini yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz.

 

Ürün ve faaliyetlerimizle ilgili tüm ulusal ve uluslararası kanun, standart ve yasal yükümlülüklerine uymak ve uygunluğunu sürekli gözden geçirmek,

 

Kalite sistemimizi ve tüm faaliyetlerimizi yürütürken, müşteri, çalışan, hissedar ve toplumun beklentilerini ön planda tutarak müşteri odaklı bir sistem kurmak,

 

Bilinçli, istekli ve yüksek motivasyonlu çalışanlarımız ile katılımcı ve takım ruhunun ön planda olduğu bir kültür oluşturmak ve kültürün sürekliliği için çalışanlarımızın eğitimi ve sürekli gelişimini sağlamak,

 

Sistemimizin ayrılmaz bir parçası olan tedarikçilerimiz ile uzun soluklu iş birliği içinde olmak, tedarikçilerimizin beklentilerini anlamak ve karşılamak, sürekli gelişimlerini sağlamak,

 

Faaliyetlerimiz esnasında risk teşkil eden durumları analiz ederek riskleri ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmak, tüm çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize emniyetli ortamlar sağlamak,

 

Faaliyetlerimizin çevreye olan risklerini belirleyerek, bu riskleri analiz edip ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmak, oluşan tüm atıklarımızı sıfır atık felsefesi ile kontrol altında tuttuğumuz sistemin sürekliliğini sağlamak,

 

Kalite hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için, faaliyetlerimiz sırasında kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanmak, bu faaliyetlerin tamamında sürekli gelişme ve iyileşme felsefesi ile hareket etmek.


Çevre Politikamız :

Esan Akü tüm çalışanlarının ortak katılım ve çabalarıyla çevrenin korunması ve iyileştirilmesini sağlamak amacı ile Çevre Politikasını aşağıdaki şekilde belirlemiştir ve belirtilen gereklilikleri yerine getirmeyi taahhüt etmektedir;

 

- Çevre Politikasını uygulamak, düzenli olarak gözden geçirmek, dokümante etmek, tüm çalışanlara ve ilgili taraflara duyurmak,

 

- Tüm çalışanlarımıza vereceğimiz düzenli eğitimlerle çevre bilincini geliştirmek, çevre kirliliğini  mümkün olan en düşük seviyeye çekmek,

 

- Tüm faaliyetlerimizle ilgili çevre boyutlarını sürekli izleyerek, yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymasını sağlamak,

 

- Atıkların kaynağında azaltılması, yeniden kullanımı, geri kazanımı ve geri dönüşümü için çalışmalar yapmak,

 

- Çevre hedef ve amaçlarını belirlemek, periyodik olarak gözden geçirerek çevre performansının sürekliliğini sağlamak,

 

- TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarının şartlarına uymak, sürekli gözden geçirerek etkin bir şekilde uygulamak ve diğer yönetim sistemleri ile entegre etmek.


İSG Politikamız :

Esan Akü tüm çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini sağlama amacı ile oluşturduğu iş sağlığı ve güvenliği kültürünü uygularken aşağıda belirttiği gereklilikleri yerine getirmeyi taahhüt etmektedir;

 

- Yasal gerekliliklerin tamamına uyum sağlamak, tüm çalışanlarımızın kişisel koruyucu malzemelerini kullanmasını sağlamak,

 

- Tüm operasyonlarımızda ergonomi ile ilgili standartları göz önünde bulundurarak sağlıklı çalışma ortamları yaratmak.

 

- Risk değerlendirmeleri, eğitimler, sürekli iyileştirmeler ile kaza, meslek hastalığı ve yangın risklerini sürekli azaltarak yok etmek. Doğal afetlerle ilgili önlem almak, acil durum eylem planları oluşturmak.

 

- Tecrübeleri, bilgileri ve iyi uygulamaları paylaşarak iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi hedeflemek.

 

- Sağlıklı yaşam bilincini artırma faaliyetleri ile çalışanlarımızın fiziksel ve ruhsal bakımdan sağlıklı, dinamik ve huzurlu bir yaşam için kendi sağlığını korumasına ve geliştirmesine destek olmak.


Müşteri Memnuniyeti Politikamız :

ESAN AKÜ yönetimi ve tüm çalışanları olarak, müşteri memnuniyetini sağlama ve artırma amacıyla;

-           Müşterilerin şikâyet ve taleplerine yönelik erişilebilirliği,

 -           Şikayetleri ve talepleri adil, şeffaf, zamanında ve bilgi güvenliğini dikkate alarak değerlendirmeyi,

 -           Müşteri geri bildirimlerini mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmeyi,

 -           Tüm birimlerde müşteri memnuniyeti politikamızı anlatmayı, yerleştirmeyi ve sürekliliğini sağlamayı,

 -           Uygulanabilir tüm yasal, düzenleyici gerekliliklere ve diğer tüm şartlara uymayı,

 -           Finansal ve işletmeye ait şartları yerine getirmeyi,

 -           Müşterilerin, personelin ve tüm ilgili tarafların girdilerini göz önünde bulundurmayı,

 -           TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini uygulamayı, sürdürmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.


Bayimiz Olun...

Talep Formu Bayilik ağımıza katılın, özel avantajlarımızdan ve kaliteli aküyü uygun fiyata verebilmenin ayrıcalıklarından yararlanın...